• Aydınlatma Tesisatı Kontrolü, Ölçümü ve Raporu
Uygun yapılan aydınlatma tesisatları; iş ortamı konforunu artırır, aydınlatma tesisatı nedenli göz rahatsızlıkları riskini ortadan kaldırır.

İyi bir aydınlatma tesisatı göz sağlığı için gerekli durumda iken aynı zamanda odaklanmalıyı ve iş verimini artırır.

İş kazalarının önlemesi açısından işyeri mahallerinin gerekli aydınlatma düzeyinde bulunması gereklidir.

İşin niteliğine ve bulunan mahale göre aydınlatma düzeyleri değişmektedir.

Bu durum mevzuatlara göre raporlanmalı ve var ise eksiklikler giderilmelidir.

Mevcut aydınlatma tesisatının yılda en az 1 ( bir ) defa kontrol edilmesi gereklidir.

Unutmayın ki  ; 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 10(4) göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.

Çetiner Mühendislik olarak tarafımızdan aydınlatma tesisatı kontrolü , ölçümü ve raporlandırılması yapılmaktadır.
• Adres: Anafartalar Mah. Rüzgarlı Cad. No:18/45 Ulus/Ankara  • Tel & Fax: 0 312 384 26 80  • E-Mail: info@cetinermuhendislik.com

Copyright (c) 20
23 Çetiner Mühendislik